Dagens pass 8 juli

A. Excentriska pullups 3-4 @32X1 x 3

6 varv;
4 power clean
6 push press
8 pullups
10 situps

Styrka! I och med nästa fas av programmeringen så börjar nu repetitionerna att bli färre. Vi ska nu börja jobba med tyngre vikter. Men, tänk dock på att tekniken alltid är viktigast! Lägg aldrig på mer vikt än att du klarar att kontrollera denna och bibehålla en fin form. Försök att göra pullupsen strikta och i ett kontrollerat tempo. Om du inte behärskar pullups så kör du ringrodd istället. Lägg till en viktplatta i situpsen om möjlighet till detta finns.

Lycka till!