Dagens pass 12 juli

A. Hang power snatch 3-4 x 4

On the minute i 8 min;
2 power snatch
4 burpees utan hopp

Teknik! Som alltid när vi kör teknikpass så ska fokus vara på tekniken och inte på att lasta på en massa vikt. Ta en vikt som du känner att du behärskar och ta tillfället i akt att förbättra och förfina din teknik. Morgonpasset kör samma som sena passet, ev någon justering av antalet set i A.

Lycka till!